Facebook
Niepubliczna PP Strefa Rozwoju  

Poradnia

Od 1 sierpnia 2014r. rozpoczęła działalność Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strefa Rozwoju

Działając na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), a także na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Mińskiego pod pozycją numer 47
opinie wydane w naszej Poradni są honorowane we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych. Wczesne Wspomaganie Rozwoju [więcej informacji]

Nowości w Poradni - wrzesień 2022:

więcej informacji w zakładce Aktualności

 


 Partner Programu

Rodzinny Mińsk

poradnia@strefarozwoju.edu.pl
www.strefarozwoju.edu.pl
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Strefa Rozwoju, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 14 lok. U17, tel. 25 752 04 35 lub 502 070 413
Projekt i wykonanie: megastudio
Do góry