Facebook

Cennik

W związku ze zmianami w Prawie Oświatowym dotyczącymi zatrudniania specjalistów placówek oświatowych tylko na umowę o pracę, co wiąże się ze znacznie wyższymi kosztami pracy, oraz podwyżkami dla nauczycieli od IX 2019r. jesteśmy zmuszeni do podwyższenia stawek za zajęcia w naszej Poradni.

Cennik usług od września 2020r.:

forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej Cena
1. opinia o gotowości szkolnej (lub o potrzebie odroczenia) 270 zł
2.  opinia o możliwości wcześniejszego podjęcia nauki w kl. I  490 zł
3. opinia o ryzyku dysleksji 270 zł
3. opinie o dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii (badania i wydanie opinii) 490 zł
4. Badanie wybranym testem pedagogicznym wraz z omówieniem 200 zł
5. Pisemna informacja o wynikach badań. 90 zł
6. Test inteligencji. 250 zł
7. Konsultacja pedagogiczna 100 zł / 60 min.
8. Konsultacja psychologiczna 100 zł / 60 min.
9. Zajęcia z psychologiem 100 zł / 60 min.
10. Konsultacja logopedyczna 100 zł / 60 min.
11. Zajęcia logopedyczne 100 zł / 60 min.
10. Zajęcia terapii pedagogicznej 90 zł / 60 min.
Trening Słuchowy Johansena
1. Diagnoza wstępna 250 zł
2. Diagnoza kontrolna (co 6 - 8 tygodni) 150 zł
3. Płyta CD do słuchania w domu (standardowa) 180 zł
4. Płyta CD do słuchania w domu (indywidualizowana) 200 zł
Integracja Sensoryczna
diagnoza i ocena procesów sensorycznej 270 zł
zajęcia SI  100 zł / 60 min.
Trening Umiejętności Społecznych 240 zł / m-c
Bilateralna Integracja  
diagnoza 180 zł
zajęcia Bilateralnej Integracji 90 zł / 60 min.
Rehabilitacja  
rehabilitacja młodzieży i osób dorosłych 110 zł / 60 min
rehabilitacja dzieci metodą NDT-Bobath 120 zł / 60 min.

 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strefa Rozwoju jest partnerem programu "Rodzinny Mińsk."
Honorujemy także ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny 

Osoby, które posiadają kartę Rodzina 3+ oraz KDR otrzymują 10% zniżki na wszystkie (oprócz płyt CD w Terapii Johansena) usługi oferowane w Poradni.

poradnia@strefarozwoju.edu.pl
www.strefarozwoju.edu.pl
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Strefa Rozwoju, 05-300 Mi?sk Mazowiecki, ul. Ko?ciuszki 14 lok. U17, tel. 25 752 04 35 lub 502 070 413
Projekt i wykonanie: megastudio
Do gry