Facebook

Oferta 1. Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia)
            diagnoza - wydanie opinii (ważnej w szkołach, na Sprawdzianach i Egzaminach);
 2. Ocena gotowości szkolnej - ew. opinia o potrzebie odroczenia od obowiązku szkolnego;
 3. Konsultacje psychologiczne i pedagogiczne;
 4. Terapia pedagogiczna dla dzieci z trudnościami szkolnymi;
 5. Integracja Sensoryczna
 6. Integracja Bilateralna;
 7. Trening słuchowy Johansena;
 8. Logopedia;
 9. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju (zajęcia bezpłatne);
 10. Terapia funkcji poznawczych Metodą Feuersteina - Instrumental Enrichment I

 

 

poradnia@strefarozwoju.edu.pl
www.strefarozwoju.edu.pl
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Strefa Rozwoju, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 14 lok. U17, tel. 25 752 04 35 lub 502 070 413
Projekt i wykonanie: megastudio
Do góry