Facebook

Oferta 1. Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia)
            diagnoza - wydanie opinii (ważnej w szkołach, na Sprawdzianach i Egzaminach) - terapia pedagogiczna;
 2. Ocena gotowości szkolnej - ew. opinia o potrzebie odroczenia od obowiązku szkolnego;
 3. Konsultacje psychologiczne i pedagogiczne;
 4. Terapia pedagogiczna dla dzieci z trudnościami szkolnymi;
 5. Integracja Sensoryczna
 6. Trening słuchowy Johansena;
 7. Logopedia;
 8. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju (zajęcia bezpłatne);
 9. Przygotowanie do Sprawdzianu w VI kl. szkoły podstawowej;
 10. Ruch Rozwijający wg metody Veroniki Sherborne
 11. Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców;

 

 

 

poradnia@strefarozwoju.edu.pl
www.strefarozwoju.edu.pl
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Strefa Rozwoju, 05-300 Mi?sk Mazowiecki, ul. Ko?ciuszki 14 lok. U17, tel. 25 752 04 35 lub 502 070 413
Projekt i wykonanie: megastudio
Do gry