Facebook

Kreatywność

Okazuje się, że jest możliwe ćwiczenie (trening), cech i umiejętności twórczego myślenia.
STREFA ROZWOJU proponuje zajęcie grupowe (8 - 10 os.) nazywane "Treningiem Twórczości."


"Scharakteryzujmy trening. Otóż zakładamy, iż rozwijanie dyspozycji twórczych będzie prowadzone poprzez zajęcia grupowe.
Są ku temu ważkie powody. Grupa ma bowiem swoistą dynamikę, tworzy złożoną sieć motywacji i powinności, sprzyjających wysiłkowi indywidualnemu.
Istotna jest także zbiorowa mądrość zespołu: to, co często dla jednostki pozostałoby niedostępne, grupie nie sprawia większych trudności,
dając wszystkim satysfakcję przeżycia spełnienia." (Andrzej Góralski, "Reguły Treningu Twórczości." )

Zajęcia Treningu Twórczości polegają na wielu ćwiczeniach umysłowych, które mają za zadanie uruchomić twórcze predyspozycje intelektu człowieka.
Ćwiczenia pomagają rozwiązywać problemy w sposób niestandardowy, właśnie twórczy, pomagają wychodzić ze schematów myślowych.

poradnia@strefarozwoju.edu.pl
www.strefarozwoju.edu.pl
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Strefa Rozwoju, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 14 lok. U17, tel. 25 752 04 35 lub 502 070 413
Projekt i wykonanie: megastudio
Do góry